Dự án ĐTXD Công trình Nhà Quốc Hội nước CHDCND Lào

Dự án đầu tiên được đầu tư xây dựng ở nước ngoài theo hình thức “chìa khóa trao tay”. Thành công của dự án không chỉ nằm ở bản thân công trình xây dựng được đánh giá là lớn nhất, hiện đại nhất ở nước bạn mà còn là sự phối hợp, gắn kết giữa các cơ quan quản lý, giữa các đơn vị Tư vấn với Nhà thầu trong mối quan hệ quốc tế đặc biệt nhất – Việt Nam và Lào.

Chủ đầu tư:

Bộ Xây dựng

Thời gian thi công:

Đang thực hiện

Loại hình:

Công trình cấp đặc biệt

Địa điểm:

Quảng trường Thatluong, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

2019-08-21T09:18:46+00:00
WordPress Video Lightbox Plugin