Dự án ĐTXD công trình TT nghiên cứu, đào tạo ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng tại Việt Nam

Không đơn thuần là sản phẩm thi công xây lắp, công trình có ý nghĩa chính là giáo cụ trực quan để giảng dạy và thử nghiệm ứng dụng công nghệ xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Việc thực hiện dự án này cũng là cơ hội để các chuyên gia công nghệ của Ban quản lý dự án thể hiện được năng lực của mình trong quá trình quản lý công tác thiết kế, mua sắm thiết bị công nghệ và thi công, lắp đặt.

Chủ đầu tư:

Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị

Thời gian thi công:

Đang thực hiện

Loại hình:

Công trình dân dụng, cấp III

Địa điểm:

Xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội

2020-11-11T15:08:26+00:00
WordPress Video Lightbox Plugin