Dự án ĐTXD công trình TT nghiên cứu, đào tạo ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng tại Việt Nam

Không đơn thuần là sản phẩm thi công xây lắp, công trình có ý nghĩa chính là giáo cụ trực quan để giảng dạy và thử nghiệm ứng dụng công nghệ xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Việc thực hiện dự án này cũng [...]

By | 2020-11-11T15:08:26+00:00 Tháng Mười Một 11th, 2020|Dự án khác|0 Comments
WordPress Video Lightbox Plugin