Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội

Nằm trong khu vực Hoàng thành Thăng Long tại vị trí trung tâm Thủ đô, công trình có ý nghĩa lịch sử đặc biệt nhưng cũng đặt ra thử thách rất lớn đối với quá trình vận chuyển, tập kết, tổ chức thi công xây dựng. Với [...]

By | 2018-11-01T16:03:51+00:00 Tháng Tám 9th, 2018|Dự án tiêu biểu|0 Comments

Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Công trình đặc biệt được hoàn thành trong thời gian kỷ lục là 22 tháng với sự kết hợp của 9 Tổng công ty lớn nhất của ngành xây dựng vào thời điểm đó. Thách thức lớn nhất của quá trình quản lý đầu tư xây dựng [...]

By | 2018-11-01T16:07:41+00:00 Tháng Tám 9th, 2018|Dự án tiêu biểu|0 Comments
WordPress Video Lightbox Plugin